VALL FERRERA AMB ENCANT

LA VALL FERRERA L’ENCANT DEL PALLARS, té com objectiu promoure la qualitat, l’excel·lència dels seu pobles marcats per la ruralitat, pel seu entorn, pel paisatge: Pica d’Estats, Monteixo, Baborte, Aixeus, el Pla i Port de Boet, el Pla de la Selva, el Bosc de Costuix, les Bordes de Rei, Pla d’Arcalis, Port de Cabús, Pic de Salòria, Vall de Tor,Bosc de Tor,Bordes d’Alins,, Bordes de Buiro, Bordes de Virós, Bosc de Virós, Bordes d’Eixerto, Bordes de Besan…

El patrimoni: Santa Maria de la Torre, Església de Sant Feliu; Església de Sant Climent, la serradora, el molí fariner, l’església romànica de St. Vicenç, l’ermita de St. Quirc, la Torre de les Bruixes o el Colomar d’Alins, l’església romànica de Sant Julià i la Creu de Terme d’Ainet de Besan, l’ermita de Santes Creus de Buiro i les Bordes de Buiro, l’església romànica de Sant Esteve, la capella visigòtica i preromànica de Sant Francesc i la Creu de Terme d’Araòs, l’ermita romànica de Sant Miquel i, de Sta. Maria a Besan, a Norís l’església de Sant Serni, l’església romànica de Sant Pere de Tor.

I com no l’implicació particular dels veïns.