CAÇA
És va fundar a l’any 1968, a la Vall ferrera, la reserva nacional de caça.

Actualment la caça a la Vall Ferrera ha augment notablement degut a la immigració d’espècies d’altres zones del Pirineu com: daina, cérvol, mufló i els autòctons com l’isard i el cabirol.

La gestió de la caça ve controlada per l’adminitració de la Generalitat de Catalunya amb un seguit de plans tècnic controlant la fauna cinesgètica (la que es pot caçar) i la protegida.

Tot  controlat per la guarderia de la Generalitat.

Tampoc cal oblidar la caça del porc senglar.

Es concedeix un nombre de permisos subhastats als propietaris dels terrenys.

També un cupo pels caçadors local i altre copo pels caçadors autonòmics.Les societat de caça també participen activament en el control i gestió.